WASH

WASH

El projecte WASH comprèn l’execució d’un programa de formació, sensibilització i corresponsabilització sobre la importància de l’aigua a la comunitat i a l’escola tant des d’un punt de vista de la salubritat (aigua de boca) com des del punt de vista de la higiene personal, amb especial èmfasi a la higiene menstrual femenina. Escola Tabingwa incloent als nens, comunitat educativa i pares.

Subministrament d’aigua per beure i per la cuina de l’escola Tabingwa. Compren la perforació i construcció d’un pou d’aigua potable, el sistema de bombatge, emmagatzemant en dipòsits, desinfecció amb raigs UV i sistema de subministrament elèctric autònom amb plaques solars i bateries.

Subministrament d’aigua sanitària a un conjunt de nou (9) noves latrines a l’escola incloent bidets per higiene íntima. Construcció de sistema de recollida i emmagatzemant d’aigües pluvials. Construcció de nou (9) noves latrines.

Formació de responsables a la comunitat receptora pel manteniment, conservació i reparació dels sistemes objecte de l’execució.

Habilidades

Publicado el

mayo 16, 2018