Estructura Rotary International

Rotary es compon de tres elements: els clubs rotaris que són la pedra angular de la nostra institució, Rotary International i La Fundació Rotaria.

Els clubs rotarys congreguen persones compromeses que busquen intercanviar idees, crear llaços de companyonia i prendre acció.

Rotary International coordina els projectes, campanyes i iniciatives de caràcter internacional que realitzen els clubs rotaris.

La Fundació Rotaria, per la seva banda, gràcies a les generoses donacions rebudes, finança els projectes que emprenen els rotaris amb altres institucions i els nostres socis col · laboradors. Per ser una institució sense ànim de lucre, dels fons que atorga la Fundació procedeixen exclusivament de contribucions voluntàries dels rotaris i amics de la nostra institució que fan seva la visió d’un món millor.

Els clubs rotarys, Rotary International y La Fundació Rotaria treballen junts per aconseguir millores sostenibles en comunitats del món sencer.